A P92 IT Solutions Kft. minőségpolitikája

A P92 IT Solutions Kft. kötelezettséget vállal arra és elkötelezett az iránt, hogy ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezessen be, tartson fenn és folyamatosan fejlessze a szoftverfejlesztési és IT tanácsadási munkák során felmerülő feladataira.

A P92 IT Solutions Kft. elkötelezettsége a mindenkori megrendelője minőségi követelményeinek maradéktalan teljesítése, betartva a vonatkozó összes jogszabályi- és szabványelőírást.

A P92 IT Solutions Kft. ezzel összhangban a szoftverfejlesztéssel és IT tanácsadással összefüggő tevékenységét, valamint a kapcsolódó irányítási, elszámolási és támogató feladatait munkafolyamatok szerint szervezi és szabályozza.

A P92 IT Solutions Kft. megfelelő dokumentum- kezelés bevezetésével, az ellenőrzési szintek meghatározásával, erőforrások biztosításával, beszállítóival, partnereivel kialakított stabil munkakapcsolattal törekszik a minőségi szoftverfejlesztés megvalósítására és az esetleges ezzel kapcsolatos problémák megelőzésére. A minőségirányítási rendszerét a szerződéses és jogszabályi kötelezettségeinek való folyamatos és teljes körű megfelelés biztosítása mellett a folyamatok folyamatos és tervszerű fejlesztésére, tökéletesítésére kívánja alkalmazni.

A társaság valamennyi dolgozója felelős tevékenysége szakszerű végrehajtásáért, és a minőségcélok megvalósításáért.

A szervezet minőség irányítási rendszerének átláthatóságát minden érdekelt fél számára biztosítja.

Turschl Gusztáv ügyvezető s.k.
2022. július 11.